Welcome to Paellas

(baix en castellà)

WELCOME TO PAELLA

Arriben les Paelles Universitàries. Sí, eixes que es celebren fora del campus. Que són per a la gent de la teua universitat, d’altres o de cap. Entrada de la qual ix per uns 20 euros amb el cartell d’actuacions encara per desvelar. Eixe dia pel que les classes s’organitzen i preparen a consciència, com per a unes pràctiques amb examen final, expectants. Flamant nova samarreta de classe o grau, amb un slogan més o menys divertit, més o menys amb sentit, més o menys respectuós i que la cohesió de grup es demostre eixe dia fent que res falte en eixe macrobotelló que a totes ens inclou.

Però i aquest festival, d’on ha eixit? Pot ser algun professor o professora vos ha contat quelcom de com es celebraven les paelles universitàries escassos 15 cursos enrere. O pot ser no, ja que moltes professores s’han resignat a que l’interès i reacció de les alumnes per alguna cosa més enllà de dades sobre l’avaluació és nul·la. I així regalen els canvis de classe, pràctiques i tot ekl que siga necessari per aquest dia tan especial, perquè saben que la majoria ho voleu així i que no hi ha res que explicar. Malgrat això deixar lliures horaris per a la recent vaga estudiantil del 8 de març no va ser ni de lluny tan senzill. S’interposava el debat, la aprofundiment, raons i formes per les que actuar per alguna cosa tota alhora.

Què ens passa? El nostre entorn dona per fet que ens fa igual 8 que 80 i nosaltres només ho corroborem. Volem aprovar. Volem riure. Volem acabar la carrera i el màster. I, després de superar la crisi del “i ara què”, satisfer-nos amb un treballet miserable que ni compensa econòmicament ni ens fa créixer com a persones ni ens garanteix res a mig termini. El carpe diem etern, la dolça ressaca, el “no passa res”. Ens allunyem cada cop més d’on deuríem estar com les últimes estudiants filles de treballadores que van a la universitat si ningú fa res per evitar que aquesta torne a ser accessible només per a les classes altes o amb deutes eterns amb el banc.

Reivindiquem amb nostàlgia les paelles universitàries que significaven un dia de convivència de la facultat, en les que cada grup s’autogestionava la seua paella i la seua beguda per al tastament col·lectiu i l’oportunitat de compartir una bona estona amb quasi tot el personal. Res a vore amb el festival de 10.000 persones que ara ens oferixen, perfecta aglomeració, per cert, per a les agressions masclistes a les que seguim tan malauradament acostumades. La festa s’ha reduït a això, un festival més però a meitat de curs. No importa quina música, no importa quin lloc, només necessitem una escletxa que s’assemble a la llibertat; les empreses i la universitat ho saben i en ho venen amb forma de polsereta fluorescent. 

El pa i el circ empresarial està clar que ells els ix molt rentable, però a nosaltres no fa altra cosa que enganyar-nos i “aborregar-nos” amb altre model únic que ens impedeix decidir quin es l’oci que nosaltres preferim més enllà del normalitzat basat en l’alcohol, les massificacions, l’incessant soroll per altaveus i per descomptat, molt molt residu plàstic i molta ressaca d’esperit.

 

Ja ens contareu si hi ha alguna cosa que lamentar eixe dia o no. Nosaltres anirem a la platja, abans que arribe l’altra onada de joves desviats de la Romeria, famolencs de llibertat, i deixen la platja de Sant Joan plena de brossa.

Salut, llibertat i bones Pasqües.

Federació Estudiantil Llibertària – Alacant

 

[castellano]

WELCOME TO PAELLAS

Llegan las Paellas Universitarias. Sí, esas que se celebran fuera del campus. Que son para gente de tu universidad, de otras o de ninguna. Que no contienen paella alguna. Cuya entrada sale por unos 20 euros con el cartel de actuaciones por desvelar. Ese día para el que las clases se organizan y preparan concienzudamente, como para unas prácticas con examen final, expectantes. Flamante nueva camiseta de clase o grado de turno, con un slogan más o menos divertido, más o menos con sentido, más o menos respetuoso y que la cohesión de grupo se demuestre ese día haciendo que nada falte en este macrobotellón diurno que a todas nos incluye.

Pero y este festival, ¿de dónde ha salido? A lo mejor algún profesor o profesora os ha contado algo de cómo se celebraban las paellas universitarias escasos 15 cursos atrás. O igual no, ya que muchas profesoras se han resignado a que el interés y reacción de las alumnas por algo más allá de datos sobre la evaluación, es nulo. Y así regalan los cambios de clases, prácticas y lo que sea necesario para este día tan especial, porque saben que la mayoría lo queréis así y que no hay nada que explicar. Sin embargo despejar los horarios para la reciente huelga estudiantil del 8 de marzo no fue ni de lejos tan sencillo. Se interponía el debate, la profundización, razones y formas por las que actuar por algo todas a la vez.

¿Qué nos pasa? Nuestro entorno da por hecho que nos da igual 8 que 80 y nosotras solo lo corroboramos. Queremos aprobar. Queremos reírnos. Queremos terminar la carrera y el máster. Y después de superar la crisis del ‘y ahora qué’, satisfacernos con un currillo miserable que ni retribuye económicamente, ni nos hace crecer como personas, ni nos garantiza nada a medio plazo. El carpe diem eterno, la dulce resaca, el “no pasa nada”. Nos alejamos cada vez más de donde deberíamos estar como las últimas estudiantes hijas de currantes que pisan la universidad, si nadie hace nada para evitar que ésta vuelva a ser accesible únicamente para las clases altas o las eternas deudas con el banco.

Reivindicamos con nostalgia las paellas universitarias que significaban un día de convivencia de la propia facultad, en el que cada grupo autogestionaba su propia paella y bebida, para cata colectiva con las mismas, y había oportunidad de compartir un buen rato con casi todo el personal.

Nada que ver con el festival de 10.000 personas que ahora nos ofertan, perfecta aglomeración, por cierto, para las agresiones machistas a las que seguimos tan lamentablemente acostumbradas. La fiesta se ha reducido a eso, un festival más pero a mitad de curso. No importa qué música, no importa qué lugar, solo necesitamos una rendija que se le parezca a la libertad; las empresas y la universidad lo saben y nos lo venden con forma de pulserita fluorescente.

El pan y circo empresarial está claro que a ellos les sale muy rentable, pero a nosotras no hace otra cosa que engañarnos y aborregarnos con otro modelo único que nos impide decidir cuál es el ocio que nosotros preferimos más allá del normalizado ocio basado en el alcohol, las masificaciones, el incesante ruido por altavoces y por supuesto, mucho mucho residuo plástico y mucha resaca de espíritu.

Ya nos contaréis si hay algo que lamentar de ese día o no. Nosotras nos iremos a la playa, antes de que pase la otra oleada de jóvenes desviados de la romería, hambrientos de libertad y dejen toda la playa de San Juan llena de basura.

Salud, libertad y felices Pascuas.

Federació Estudiantil Llibertària – Alacant

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *