Sobre les vagues / Sobre las huelgas

Vaga: “Interrupció col·lectiva de l’activitat laboral per part dels treballadors amb la finalitat de reivindicar certes condicions o manifestar una protesta“.

En l’àmbit estudiantil aquesta definició no s’assembla massa a la realitat dels últims anys, no només perquè a elles gairebé participen treballadores, sinó perquè no persegueixen una consecució d’objectius reals i assolibles.

Totes hem sentit en moltes ocasions al llarg dels últims cursos la paraula “vaga estudiantil”. Per a moltes el que ha significat era un dia de descans, i, en el millor dels casos, un dia de manifestació contra tal llei o tal reforma; assumint, malgrat tot, que eixa reforma o llei anava a ser aplicada, perquè, al cap i a la fi, les nostres forces col·lectives no donaven per a tant.

Però és possible aconseguir coses? Serveixen per a alguna cosa les vagues?
Des de la FEL entenem la vaga com una ferramenta de pressió que ha de servir per a aconseguir els objectius marcats pel moviment. Uns objectius de caràcter immediat, però també lligats a demandes de gran pes.

IMG-20160301-WA0025

La pregunta clau és: què podem aconseguir?, la següent pregunta és: què hem de fer?
No ens agrada el 3+2, tampoc la LOMCE, ni la LOE, però entenem que no tenim la capacitat per parar aquestes mesures amb una “simple” vaga d’estudiants. Portem anys de fracasos lluitant contra diferents lleis i mesures, buidant de contingut el concepte de “vaga”, cremant a la gent i demostrant una falsa inutilitat de la lluita i la mobilització.

Veiem com el Sindicat d’Estudiants continua convocant sense solta ni volta, i veiem com sorgeixen organitzacions que tracten de suplantar-ho actuant de la mateixa forma: convocant des de dalt sense cap tipus de respecte per totes les estudiants organitzades i mobilitzades a les seues associacions, col·lectius o assemblees. Convocant “vagues” com una simple crida plubicitària d’unes sigles que volen fer-nos tragar.

Des de la FEL som conscients de la conjuntura en la que ens trobem: inestabilitat política, tensions territorials, una agenda neoliberal imposant-se i uns moviments socials que han patit grans baixes per la confiança dipositada en les institucions estatals. Tota proposta contra el Règim comptarà amb la nostra simpatia, però no podem acceptar les formes en les que se’ns presenten aquestes propostes estudiantils. Creiem en les mobilitzacions que sorgeixen de les necessitats col·lectives del moviment, de l’organització de base en assemblees i associacions, mai d’imposicions que venen des de dalt sense cap mena de diàleg previ.

Com a FEL proposem fomentar aquestes formes organitzatives, plantejar taules reivindicatives materialitzables i, mitjançant tot un ventall d’accions (vagues, impagaments, boicot, manifestacions…), lluitar per elles de forma col·lectiva, junt amb tota la comunitat educativa, amb la fi d’acumular forces i demostrar que l’acció i la mobilització son útils. Constituint des de les lluites estructures conscients que ens permetin avançar posicions cap a transformacions socials de pes i fent d’aquestes lluites un assumpte d’ordre públic.

Tot així som conscients de l’existència de diferents realitats territorials al conjunt de l’estat espanyol, amb territoris com ara Catalunya on la vaga es planteja des de perspectives diferents a les arribistes de la convocatòria estatal. Volem mostrar així el nostre suport i la nostra solidaritat a la convocatòria alternativa del SEPC i de la FEA.

Per tot això treballem des de la Federació Estudiantil Libertària.
Cap a una educació gratuïta i universal baix control comunitari.
Visca les que lluiten!

_______________________________________________________

Huelga: “Interrupción colectiva de la actividad laboral por parte de los trabajadores con el fin de reivindicar ciertas condiciones o manifestar una protesta“.

En el ámbito estudiantil esta definición no se asemeja a la realidad de los últimos años, no solo porque en ellas apenas participen trabajadoras, si no porque no persiguen la consecución de unos objetivos reales y alcanzables.

Todas hemos oído en muchas ocasiones a lo largo de los últimos cursos la palabra “huelga estudiantil”, y para muchos lo que ha significado es un día de descanso, en el mejor de los casos un día de manifestación contra tal ley o tal reforma; asumiendo, aún así que esa reforma o ley iba a ser aplicada, porque, al fin y al cabo nuestras fuerzas colectivas no daban para tanto.

¿Pero es posible conseguir cosas? ¿Sirven para algo las huelgas?.
Desde la FEL entendemos la huelga como una herramienta de presión que debe servir para conseguir los objetivos marcados por el movimiento. Unos objetivos de carácter inmediato, pero también ligados a demandas de gran calado.

La pregunta clave es ¿Qué podemos conseguir?, la siguiente pregunta es ¿Qué debemos hacer?
No nos gusta el 3+2, tampoco la LOMCE, ni la LOE, pero entendemos que no contamos con la capacidad de parar esas medidas con una “simple” huelga de estudiantes. Llevamos años de fracasos luchando contra distintas leyes y medidas, vaciando de contenido al concepto de huelga, quemando a la gente y demostrando una falsa inutilidad de la lucha y la movilización.

Vemos cómo el Sindicato de Estudiantes sigue convocando sin ton ni son, y vemos cómo surgen organizaciones que tratan de suplantarlo actuando de la misma forma: Convocando desde arriba sin ningún tipo de respeto por todas las estudiantes organizadas y movilizadas en sus asociaciones, colectivos o asambleas. Convocando “huelgas” como un mero reclamo publicitario de unas siglas.

12764374_1082886211733510_2888641054606990801_o

Desde la FEL somos conscientes de la coyuntura en la que nos encontramos, inestabilidad política, tensiones territoriales, una agenda neoliberal imponiéndose y unos movimientos sociales que han sufrido fuertes bajas por la confianza depositada en las instituciones estatales. Toda protesta contra el Régimen contará con nuestras simpatías, pero no podemos aceptar las formas en las que se nos presentan estas protestas estudiantiles. Creemos en las movilizaciones que surgen de las necesidades colectivas del movimiento, de la organización de base en asambleas y asociaciones, nunca jamás de imposiciones desde arriba sin ningún tipo de diálogo previo.

Como FEL proponemos fomentar estas formas organizativas, plantear tablas reivindicativas materializables y mediante todo un abanico de acciones (huelgas, impagos, boicot, manifestaciones…) luchar por ellas de forma colectiva, junto con toda la comunidad educativa, a fin de acumular fuerzas y demostrar que la acción y movilización son útiles. Constituyendo desde las luchas estructuras conscientes que nos permitan avanzar posiciones hacia transformaciones sociales de calado y haciendo de estas luchas un asunto de orden público.

Aun así, somos conocedoras de la existencia de distintas realidades territoriales en el conjunto del Estado Español, con territorios como Catalunya donde la huelga se plantea desde perspectivas distintas a las arribistas de la convocatoria estatal. Queremos mostrar así nuestro apoyo y solidaridad a la convocatoria alternativa del SEPC y la FEA.

En todo esto trabajamos desde la Federación Estudiantil Libertaria.

Hacia una educación gratuita y universal bajo control comunitario.

¡Arriba las que luchan!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *